Izazov projektovanja kuće na malim parcelama u Japanu nije retka. U mestu Shiga, kuća širine svega 2,7 metara je sagrađena na dugom a izuzetno uskom placu. Kuća u vlasništvu mladog…