Profesionalna penjačica Siera Bler-Kojl uspešno se popela na staklenu zgradu visoku 140 metara koristeći dva vakuumska usisivača na leđima. Pranje staklenih fasada je složen posao koji zahteva postavljanje lifta na kojem stoje perači prozora. Međutim, lift…