Rudarski grad Kiruna preseliće se na istok što je jedan od najambicioznijih projekata u Švedskoj u poslednje vreme. Kako preseliti ceo grad? To je pitanje koje muči vlasti ali i 18.000 žitelja…