Aneks na crkvi u Hobokenu u saveznoj državi New Jersey novi je primer smele interpolacije odnosno spajanja novog i starog. Pridodati deo je u potpunom kontastu ne samo sa sa…