U kojoj meri arhitektura može da poboljša uslove školovanja? Odgovor na ovo pitanje je cilj diplomskog master rada Milana Stevanovića na odseku za arhitekturu, Fakulteta Tehničkih nauka, Novi Sad. Izvedena…