Na samom izlazu iz gradskog parka, neposredno ispred hotela Monte Mulini, Lone i Eden napravljena je nova plaža kao deo novog pejzažnog uređenja Rovinja. Veoma važan faktor pri projektovanju plaže…