Post-Tensioning Institute osnovao je Komitet koji treba da promoviše prednapregnute konstrukcije kao sistem koji pruža efikasnost u vremenu i materijalu, i samim tim zaslužuje posebno mesto u bodovanju prilikom određivanja…