Kao vizuelna forma, gifovi se nažalost najčešće koriste za plasiranje zabavnog sadržaja na internetu. Međutim, mi smatramo da oni nose daleko veći potencijal. Kada arhitekte treba da prezentuju projekat klijentima ili potencijalnim…