Renoviranjem stare kuće iz 1967. godine, njen vlasnik izvršio je potpunu transformaciju prostora koristeći neutralne tonove, sive boje i metalne industrijske elemene. Siva boja spada u hladnije tonove koji se lako…