Nordijska estetika sa primesama industrijskog dizajna oblikovala je savremenu kuću izgrađenu na temeljima starog objekta. Čitava priča počela je kupovinom stare kuće u češkom gradu Liberec. S obzirom na to…