Održana konferencija povodom definisanja problema i pravaca za unapređenje oblasti zaštite od požara. Nacionalno udruženje za zaštitu od požara Republike Srbije (NUZOP) organizovalo je u utorak 27.8.2013. stručnu konferenciju, na…