Komoda Tower namenjena je čuvanju svih važnih uspomena koje sakupljamo tokom života. Svako od nas ima neku kutiju u kojoj čuva predmete koji bi drugima bili beznačajni, ali za nas predstavljaju…