Zaposleni u ovoj firmi uhvaćeni su u mrežu… ali dobrovoljno. Velika mreža na visini od preko dva metra glavna je dizajnerska karakteristika novog prostora firme Unipleaces u Lisabonu. Projekat za…