U zaštićenom gradskom jezgru Subotice nikao je objekat s veoma interesantnim pročeljem. Međutim, on nije bio deo originalnog projekta. Izrada projekta fasade stambeno-poslovnog objekta u ulici Šandora Petefija 3 i 5…