Mađarska kompanija Eptar je razvila novi dodatak za modeliranje armature u ArchiCAD-u koji je namenjen svima koji se bave izradom detalja armiranja.

Njegova prednost je da direktno radi sa ArchiCAD modelom, koji sadrži već usvojene konačne dimenzije stubova, greda i ploča.

Ubrzanje rada se ogleda i u tome što se ne mora posebno modelirati oplata za same elemente.

Pored mogućnosti modeliranja armature i prikaza njenog izgleda u svim projekcijama,zanimljiva je i mogućnost 3D prikaza armature elemenata ili detalja veza.

Time je olakšan rad i na samom gradilištu, jer se pored položaj armature u elementima mogu videti i veze između elemenata.

Pored šipki i uzengija za horizontalne i vertikalne elemente (grede i stubovi) postoji mogućnost i modeliranja mreža armature za ravanske elemente (zidovi, ploče) sa svim potrebnim podešavanjima ploča mreža.

Očekuje se da će se ovaj dodatak ArchiCAD-u uskoro naći na tržištu.

Za naše tržište će biti pripremljeno korisničko uputstvo na srpskom jeziku.