Aktuelno

Duško Bobera projektovao novi most preko Dunava dugačak skoro dva kilometra

Most između Neština i Bačke Palanke, koji se spominje već decenijama, trebalo bi konačno da spoji sremsku i bačku obalu Dunava.

Novi most biće najuzvodniji u toku Dunava kroz Srbiju jer će biti pozicioniran oko dva i po kilometra nizvodno od postojećeg, koji povezuje Palanku i Ilok u Hrvatskoj. Očekuje se da će se njegovom izgradnjom smanjiti troškovi transporta robe i ljudi iz Bačke ka Sremu, zapadnoj Srbiji i Bosni i Hercegovini, jer će novi most voditi od Neština, preko Erdevika, do graničnog prelaza Sremska Rača, pišu Večernje novosti.

Početak gradnje mosta na Dunavu mogao bi da se očekuje u drugoj polovini 2017. godine.

– kaže Slavoljub Tubić, pomoćnik direktora Puteva Srbije.

Trenutno je u toku izrada idejnog projekta, a paraleno s tim, opština Bačka Palanka pokrenula je izradu plana detaljne regulacije, čije usvajanja očekujemo. Kada se to završi, slede dobijanje lokacijskih uslova, izdavanje građevinske dozvole, stručne i tehničke kontrole.

Ukupna dužina, zajedno s pristupnim mostovima, trebalo bi da bude gotovo dva kilometra, odnosno 1.972 metra. Centralni raspon mosta iznosi 170 metara. Duško Bobera, odgovorni projektant iz DB Inženjeringa, kaže da će objekat koji će biti izgrađen sličiti onom kod Beške.

„Morfologija terena i nastanak tih terena kroz istoriju su slični, a uz to je i ista reka u pitanju. Čak je i dužina oba mosta približno ista, oko dva kilometra, a i denivelacija leve i desne obale Dunava je preko 50 metara, što je još jedna sličnost s mostom kod Beške“, objašnjava Bobera. – Tako velika denivelacija terena leve i desne obale reke zahteva visoke stubove mosta koji su projektovani kao vitki, da bi istovremeno zadovoljili sve ekonomske i konstruktivne kriterijume. Lepota ovog mosta se ogleda u njegovoj vitkosti, jednostavnosti forme i dobrim proporcijama.

Novi most omogućiće da iz Bačke u Srem pređete bez pasoša.

U izradi je i studija opravdanosti, međutim, trenutno je ceo projekat u fazi mirovanja, jer se očekuju usvajanje planske dokumentacije i ishodovanje uslova za izradu idejnog projekta. Koliko je ovaj most potreban, najbolje se moglo videti za vreme hrvatske blokade granice pre nekoliko meseci za vreme izbegličke krize, kada je najbliži most koji je mogao da se koristi bio u Novom Sadu, odnosno 100 kilometara od Bačke Palanke.

Tehničke karakteristike mosta

Elementi poprečnog profila na delu mosta:

  • Širina voznih traka

    2 x 3.50 = 7.00 m

  • Širina ivičnih traka

    2 x 0.50 = 1.00 m

  • Širina servisne staze sa zaštitnim pojasom i sigurnosnom ogradom

    2 x 2.00 = 4.00 m

Most se sastoji od centralnog dela preko plovnog puta Dunava i pristupnih mostova sa Bačke i Sremske strane.

Ukupna dužina centralnog dela mosta je 95.0m + 170.0m + 95.0m = 360.0m. Glavni (centralni raspon) je preko plovnog puta Dunava od 170.0 m (osovinski), dok su dva bočna raspona po 95.0m. Glavni nosač mosta je prethodno napregnuti betonski sandučasti poprečni presek promenjive visine od max. 10.00m iznad stubova do min. 3.40m u sredini centralnog raspona. Visina sandučastog preseka se menja po kubnoj paraboli. Glavni raspon od 170.0 m je izabran tako da se istovremeno zadovoljava nekoliko kriterijuma, kao prvo i najvažnije plovidbeni gabarit od 150.0m x 9.5m, uz istovremeno zadovoljenje ekonomskog i estetskog kriterijuma. Bočni rasponi od 95.0m su izabrani tako da bi se maksimalno uravnotežio centralni raspon i istovremeno minimiziralo vizuelno zaklanjanje plovnog puta Dunava. Predviđena tehnologija gradnje je da se da se centralni deo mosta gradi balansiranom konzolnom gradnjom, betonom livenim na licu mesta, u segmentima od 3.60m do max. 5.0m. Srednji stubovi su monolitno (kruto) povezani sa glavnim nosačem mosta. Svaki od dva srednja stuba se sastoji iz dva vitka paralelna stuba na osovinskom razmaku od 10.0m čime je omogućena velika krutost na savijanje i stabilnost za vreme gradnje balansiranim konzolnim postupkom, betonom livenim na licu mesta.

Glavni nosač mosta je prednapregnuti betonski sandučasti poprečni presek promenjive visine od deset metara iznad stubova do 3,40m u sredini centralnog raspona.

Sa svake strane centralnog dela mosta su predviđeni pristupni delovi mosta (rampe) sa tipskim rasponima od 56.0m, i to 15 raspona sa strane Bačke Palanke i 14 raspona sa Sremske strane mosta, respektivno. Pristupni most ka Bačkoj Palanci ima raspone 50.0m + 14 x 56.0m = 834.0m, dok pristupni most sa Sremske strane ima raspone od 50.0m + 13 x 56.0m = 778.0m. Dilatacije su predviđene samo na krajevima mosta. Glavni nosač mosta je prethodno napregnuti betonski sandučasti poprečni presek konstantne visine od 4.00m koji se preko lončastih ležišta oslanja na stubove ”H” oblika. Ovaj oblik stubova je izabran zbog relativno velike visine stubova (max. 43.55m) uz istovremeno jednostavno izvođenje, kao i dovoljno veliku krutost za predviđenu tehnologiju gradnje. Stubovi se preko temeljne ploče debljine 2.00m oslanjaju na šipove. Tehnologija gradnje za oba pristupna mosta može da bude ili pomoću pokretne skele – MSS ili postepenim potiskivanjem mosta, koje su za usvojeni tipski raspon od 56.0m i dužine pristupnih mostova od 834.0m i 778.0m podjednako efikasne, kako sa aspekta ekonomičnosti, tako i sa aspekta vremena potrebnog za gradnju. Polumontažni sistem gradnje (montažni nosači + ploča betonirana in situ) iako moguć na tipskom rasponu od 56.0m ne predstavlja ekonomično rešenje, dok gradnja pristupnih mostova klasično – na skeli uopšte nije razmatrana zbog velike visine stubova.

Ukupna dužina mosta, zajedno sa pristupnim mostovima, iznosi 1,972.0m (834.0m + 360.0m + 778.0m).

Foto: Google Maps; Tehničke karakteristike: DB Inženjering 

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

Ostavite odgovor

Obavezna polja *