Obuke

Kako pojednostaviti proces izdavanja građevinskih dozvola

Jedan od glavnih faktora koji utiču na lošiju ocenu poslovnog okruženja u Srbiji jeste spor i skup postupak dobijanja građevinskih dozvola.

Brojni su problemi u institucijama, postupcima, propisima i procedurama, zbog čega je Srbija svrstana na 175. mesto od ukupno 183 zemlje po efikasnosti izdavanja građevinskih dozvola u studiji „Doing Business“ Svetske banke. Ovako nizak rejting je posledica toga što dobijanje građevinskih dozvola u Srbiji traje 279 dana, podrazumeva 19 procedura i košta 1.604% dohotka po glavi stanovnika.

Kako bi identifikovali pravne i administrativne prepreke izdavanju dozvola za gradnju, USAID-ov Projekat za bolje uslove poslovanja izradio je Analizu efikasnosti postupka izdavanja građevinskih dozvola.

Primenom preporuka Analize unapredio bi se proces sprovođenja reformi u ovoj oblasti. Na taj način, dugoročno posmatrano, doprinelo bi se povećanju ekonomskog rasta i standard građana, kroz otvaranje novih radnih mesta. Zbog toga je, pored brojnih problema sa kojima se privreda suočava, kroz ovu Analizu USAID Projekat za bolje uslove poslovanja javnosti ponudio i konkretan predlog rešenja.

 

NAJZNAČAJNIJI PROBLEMI U IZDAVANJU GRAĐEVINSKIH DOZVOLA

 

PREPORUKA USAID BEP
Neusklađenost različitih propisa koji regulišu pojedine segmente postupka izdavanja dozvola za izgradnju (sektor izgradnje je regulisan Zakonom o planiranju i izgradnji i nizom sektorskih zakona) Harmonizovati krovni zakon i sektorske zakone u skladu sa konceptom krovnog zakona i sprovesti „giljotinu“ sektorskih propisa u cilju izbacivanja nepotrebnih i zastarelih odredbi i propisa
Nepostojanje jednog kanala komunikacije sa investitorom i jasne institucionalne odgovornosti

 

Zadužiti lokalnu samoupravu kao jedinog kontakta za investitore uz prenošenje određenih ovlašćenja gradovima i opštinama, kao što je verifikacija pojedinih tehničkih uslova.

 

Monopol nadležnosti na izradu planske dokumentacije od strane nadležnih javnih preduzeća i nelojalna konkurencija

 

 

 

 

 

Nedovoljna participacija zainteresovanih strana i u procesu izrade planske i urbanističke dokumentacije

 

 

 

 

Nepreciznost planova u pogledu definisanja urbanističkih i tehničkih uslova

Zakonski utemeljiti minimum profesionalnih referenci privrednih društava i uvesti njihovo licenciranje za obavljanje poslova iz domena prostornog i urbanističkog planiranja prema kategorijama planske dokumentacije.

 

 

Omogućiti participaciju zainteresovanih strana na kraju realizacije svake faze izrade planskog dokumenta umesto samo u jednoj fazi (javnog uvida) kako je sada predviđeno.

 

Standardizovati nivo prikaza urbanističko-tehničkih uslovljenosti koji bi svaki obrađivač plana morao da obezbedi za svaku planiranu namenu u prostoru i sve tipove planirane izgradnje.

 

 

Neadekvatni institucionalni i ljudski kapaciteti koji dovode do kašnjenja i niskog ili nekonzistentnog kvaliteta rada

 

 

Izraditi interne procedure i hodogram aktivnosti unutar organa koji imaju nadležnost u izdavanju dozvola za izgradnju.

Eliminisati monopol na informacije i uvesti obaveznost korišćenja IT u radu organa uključenih u izdavanje dozvola.

Konstantno raditi na edukaciji uprave u cilju menjanja navika i ponašanja zaposlenih.

Unaprediti pristup nadležnih organa spoljnoj ekspertizi.

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

Ostavite odgovor

Obavezna polja *