Enterijer Hotela Sky u Beogradu izradila je kompanija Structura Concept
Posao

POSAO: Structura Concept traži koordinatora projekta izgradnje – uređenje enterijera

Kompanija Structura Concept iz Beograda proširuje svoj tim. Zainteresovani kandidati svoje prijave mogu slati do 2. januara 2021. godine. Konkurs je raspisan za radno mesto Koordinatora projekta izgradnje – uređenje enterijera.

Školska sprema:

VSS/VII–1 arhitektornski fakultet, fakultet savremenih umetnosti, visoka škola likovnih i primenjenjih umetnosti, šumarski fakultet.

Radno iskustvo:

Minimum 5 godina rada u struci na poslovima izgradnje objekata.

Posebna znanja i veštine:

Visok nivo organizacije; sposobnost brzog uočavanja, temeljnost u radu i smisao za detalje; intuitivno razmišljanje; dobra koordinacija i sposobnost rada u timovima; upornost, postavljanje visokih ciljeva, samopouzdanje; moć kontrole rada drugih; dobre komunikativne sposobnosti.

Razvijen likovno estetski smisao; dobro razumevanje odnosa konstrukcije i oblika; kreativnost, inovativnost i fleksibilnost; sposobnost samostalnog odlučivanja i donošenja brzih odluka; usmerenost na postizanje rezultata; temeljnost u radu i smisao za detalje.

Visoka informatička pismenost; usmerenost na postizanje rezultata; sposobnost za brzo usvajanje novih znanja i veština; motivisanost za permanentno usavršavanje; aktivno znanje engleskog jezika; vozačka dozvola (B).

Osnovni zadaci radnog mesta:

Zadužen za sve aktivnosti u toku realizacije projekta uređenja enterijera – za sve aktivne projekte uređenja enterijera. On planira projekat uređenja enterijera (zajedno sa rukovodiocem radova na izgradnji objekta), propisuje pravila rada u skladu sa relevantnim procedurama, određuje rokove, raspored obavljanja poslova i kontroliše rad izvršilaca.

Svoj svoj rad obavlja u poslovnim prostorijama firme (sastavljanje plana realizacije projekta izgradnje, raspoređivanje zaduženja rukovodiocima radova na izgradnji objekata, planiranje budžeta projekata uređenja enterijera), prostorijama na mestima izvođenja radova uređenja enterijera i samim objektima (koordinacija izvršenja zadataka, kontrola rezultata rada i realizacije projekata uređenja enterijera, ispravljanje nepravilnosti u toku realizacije projekata uređenja enterijera), kao i na sastancima, kako bi se stvorili što bolji uslovi za realizaciju projekata uređenja enterijera.

Redovno izveštava Tehničkog direktora i Direktora o rezultatima napred navedenih aktivnosti.

Ovlašćenja i odgovornosti:

1) poznaje sadržaj ugovora i ponuda za svako aktivno uređenje enterijera;

2) definiše organizacionu šemu za svaki posao uređenja enterijera;

3) obilazi svako aktivno mesto izvođenja radova uređenja enterijera najmanje jedan put nedeljno, kontroliše da li se aktivnosti uređenja enterijera izvode u skladu sa projektnom dokumentacijom i blagovremeno preduzima mera u slučaju utvrđenih odstupanja;

4) kontroliše i proverava kvalitet proizvoda, elemenata enterijera i svih izvedenih radova, kao i primenu procedura, propisa, standarda i tehničkih normativa;

5)  razgovara sa svakim od rukovodilaca radova na gradilištu o svim trenutnim i planiranim radovima, o kvalitetu rada podizvođađa (u skladu sa ček listama za kontrolu kvaliteta izvedenih radova) i tehničkim pitanjima – dinamici izvođenja radova i anlizama planiranog i realnog trajanja aktivnosti (neophodna je realna slika radi realnog sagledavanja i procene trajanja budućih aktivnosti koje predstavljaju osnov za ugovaranje poslova);

6) uključuje se u rešavanje problema u slučajevima kada postoje neusaglašenosti u tumačenjima realizovanih pozicija odnosno kada su od strane podizvođača osporeni potpisani listovi građevinskih knjiga.

7) proverava da li postoje dokazi o kvalitetu materijala, opreme i elemenata enterijera koji se ugrađuju ili postavljaju u objekat i da li postoji dokumentacija kojom se dokazuje njihov kvalitet (atest, sertifikat, izveštaj o ispitivanju i dr.);

8) kontroliše i proverava vođenje i popunjevanje ček lista i izveštaja za kontrolu kvaliteta izvedenih radova uređenja enterijera koje sačinjavaju rukovodioci radova na gradilištima;

9) daje potrebna uputstva Rukovodiocu radova na gradilištu u slučaju odstupanja izvedenih radova uređenja enterijera u odnosu na projektnu dokumentaciju, pomaže u rešavanju tehničkih pitanja, pitanja poštovanja zakonske regulative i poštovanja propisanih procedura i standarda;

10) redovno prati dinamiku uređenja enterijera i usklađenosti sa ugovorenim rokovima, sačinjava i redovno ažurira preglednu tabelu za svako od mesta uređenja enterijera u koju unosi osnovne informacije po kolonama (ugovor, ponuda, procenat izvršenja svake od prihvaćenih ponuda, otvorena pitanja koja je potrebno hitno rešiti, angažovani podizvođači i trajanje njihovog angažmana na predmetnom gradilištu i posebna analiza stalnih izvođača kako bi se sagledavao i pratio kapacitet i zauzetost);

11) sarađuje sa Projektantom i Rukovodiocem radova na gradilištu radi obezbeđenja pravilne realizacije projektantskog koncepta uređenja enterijera, koordinacije i usaglašavanja odstupanja od projektovanih rešenja, rešavanja detalja koji nisu obuhvaćeni projektom – predlaganja rešenja i koordinacije tokom rešavanja detalja ili pak propisivanja nove tehnologije izvođenja određenih pozicija radova na uređenju enterijera koja odstupa od projektovanog rešenja i pripreme projekta izvedenog uređenja enterijera;

12) sarađuje sa Tehničkom pripremom uređenja enterijera u cilju blagovremene podrške u realizaciji projekta uređenja enterijera;

13) komunicira sa klijentima radi prikupljanja informacija o njihovom zadovoljstvu i definisanja potrebe za poboljšanjima u realizaciji poslovnih aktivnosti;

14) sačinjava Nedeljni izveštaj sa osvrtom na sva mesta izvođenja radova uređenja enterijera i u istom ističe dobre i loše detalje u vezi sa svakim od njih, pretnje i predloge za njihovo rešavanje, analizu kvaliteta rada, analizu ostvarivanja rokova, analiza uspešnosti u realizaciji posla, preporuke za primenu stimulativnih i/ili kaznenih mera u odnosu na zaposlene u STRUCTURA CONCEPT DOO BEOGRAD (u skladu sa Pravilnikom o radu, Pravilnikom o postupku utvrđivanja i poboljšanja rezultata rada zaposlenih, Pravilnikom o postupku utvrđivanja i naknade štete na radu i u vezi sa radom i Pravilnikom o utvrđivanju povrede radne obaveze i radne discipline) i izvođače radova (u skladu sa Ugovorom);

15) održava obavezne nedeljne sastanke sa podizvođačima i ostalim učesnicima u projektu uređenja enterijera (odgovorno lice za bezbednost i zdravlje na radu, nadzorni organ i drugi), za svaki projekat posebno, u cilju boljeg sagledavanja toka projekta i probleme koji su najčešće povezani sa dobrom/lošom komunikacijom;

16) redovno upisuje, unosi i arhivira u odgovarajući registrator sve bitne pojedinosti za svako mesto izvođenja radova uređenja enterijera u cilju lakšeg uvida u detalje i praćenja – ovi registratori treba da budu dostupni Tehničkom direktoru i Direktoru;

17) osigurava da aktivnosti uređenja enterijera budu usaglašene sa procedurama Integrisanog sistema menadžmenta koje sadrže ovlašćenja i odgovornosti za kvalitet, zaštitu životne sredine, bezbednost i zdravlje na radu i društvenu odgovornost;

18) definiše predloge za unapređenje poslovanja firme, organizaciju poslova, internu i eksternu komunikaciju sa svim zainteresovanim stranama i inovacije;

19) doprinosi sprovođenju poslovne politike i strategije u skladu sa zakonom i etičkim standardima

Kontakt:

Radna pozicija se raspisuje za Beograd. Zainteresovani kandidati za otvorene pozicije potrebno je da svoj CV i podatke pošalju na email: [email protected]. Rok za prijevu je 02.01.2021. godine.

Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti pozivom na broj 069 2013 423.

O kompaniji:

Structura Concept je kompanija koja nudi kompletnu uslugu za realizaciju investicije – od pronalaženja lokacije do opremanja enterijera.

Usluga više koju pruža Structura Concept je ta što pored projektovanja i izvođenja komercijalnih i industrijskih objekata mogu da ponude uslugu projektovanja i opremanje enterijera. Naime, specijalizovani su i za dizajn, proizvodnju i ugradnju kompletnih enterijera za industrijske, komercijalne i stambene prostore.

Dostupni su svi tipovi nameštaja – tapacirani, pločasti, oni od punog drveta. Structura Concept može da ponudi linije dizajniranog nameštaja, kao i nameštaja po meri.

U portofiliju kompanije u segmentu opremanja enterijera ističu se hoteli Sky, Hyatt, Central Point, Hotel Putnik na Kopaoniku, Vile u Drobnom pijesak u Crnoj Gori i mnogi drugi.

Vaš konkurs za posao na portalu Gradnja.rs?

Ako planirate da zapošljavate, portal Gradnja.rs sa svojih 330.000 poseta mesečno (od kojih su većina arhitekte i građevinski inženjeri) može biti idealno mesto za objavu vašeg oglasa za posao.

Želite da objavite vaš oglas? Kontaktirajte nas na [email protected]

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

3 komentara

 1. Nikola

  A da li je sramota da napisete koliku platu nudite za ovako izazovno radno mesto?
  Min… Max… U zavisnosti od toga i toga bi pomoglo… Pa ko voli, nek izvoli

  1. Igor Conić

   Šta mislite koja plata bi bila očekivana za ovakvo radno mesto?

  2. arhitekta

   koliko razumem, reč je o poziciji na gradilištu
   uzimajući u obzir portfolio kompanije
   ali i da su radovi u enterijeru jako skupi
   nekih 120-150 hiljada bi bio neki minimum
   mislim, ako su neka ozbiljna kompanija

Ostavite odgovor

Obavezna polja *