Novitet kompanije Xella Srbija jeste novi Ytong Termoblok PLUS 30cmi Ytong Termoblok PLUS 37,5 cm.

Ovaj termoblok zadovoljava dozvoljene vrednosti koeficijenta prolaza toplote i obezbeđuju i do 50% uštede u potrošnji energije.

YtongTermoblokPLUS 30 u jednom sloju od 30cm, bez dodatne termoizolacije, zadovoljava nove propisane vrednosti koeficijenta prolaza toplote u zidu. Preporučuje se za gradnju spoljašnjih zidova objekata u svim delovima Srbije.

  

 

Kompanija Xella Srbija je od januara 2012. u svoj proizvodni asortiman uvela nove proizvode po inovativnoj recepturi sa unapređenim termoizolacionim karakteristikama. Ytong Termoblok PLUS 30 cm i YtongTermoblokPLUS 37,5 cm zadovoljavaju najstrožije svetske standarde gradnje”, objasnio je direktor marketinga Zoran Orlović.

Ytong termoblokovi su ekološki materijali napravljeni od potpuno prirodnih sirovina—peska, kreča, cementa, gipsa ivode.