Prezentacije

Savremena građevinska praksa 2010

Društvo građevinskih inženjera Novog Sada i Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu – Departman za građevinarstvo u suorganizaciji sa Inženjerskom komorom Srbije – Regionalnim odborom podsekcije diplomiranih građevinskih inženjera regionalnog centra Novi Sad, organizuju konferenciju „Savremena građevinska praksa 2010“, koja će se održati u Novom Sadu, Banoštor, Andrevlje, Fruška gora „CePTOR“ Centar za privredno – tehnološki razvoj Vojvodine 13 i 14. maja 2010. godine. Konferencija obrađuje aktuelne teme sa eminentnim predavačima uz stručno usavršavanje kao i izložbe i prezentacije.

PREDAVAČI I TEME:

Prof. dr Tom Schanz (Nemačka)
„Computational Geomechanics-Challenges and Limitations“

Prof. dr Valeriu Stoian (Rumunija)
„Structural retrofitting of precast RC Panels using FRP Composites“

Franz Bergmair (Austrija)
„Innovative Foundations of Danube Bridges in Beska /Serbia and Traismauer/ Austria“

Prof. dr Milorad Jovanovski,
Blaško Dimitrov, dipl.inž.građ. (Makedonija)

„Experience, methodology and principles for rock slope stabilisation Case for a road to archdam „Sveta Petka““

Moftah Masuod Almadani(Libija)
„Comparative analysis of axially loaded composite columns“

Prof. dr Esad Mešić (BiH)
„Proračun čeličnih okvira prema elasto-plastičnoj analizi drugog reda“

Mr Biljana Šćepanović (Crna Gora)
„Eksperimentalna analiza ekscentrično lokalno opterećenih čeličnih I-nosača“

Doc. dr Borislav Petrović,
Doc. dr Ivan Rašković,
arh. Aleksandar Tomić,
arh. Nada Jelić (Srbija)
„Sportska hala u Zrenjaninu – Javni forum grada geneza ideje o sportskoj hali kao savremenom gradskom forumu/mestu okupljanja“

Prof. dr Šerif Dunica,
Branislav Životić,
Aleksandar Bojović (Srbija)

„Projekat konstrukcije obnove tornja na Avali“

Prof. dr Snežana Marinković, dipl.inž.građ. (Srbija)
„Ocena životnog ciklusa betonskih konstrukcija“

Dr Matija Stipić, dipl.inž.građ. (Srbija)
„Planiranje i projektovanje glavnih objekata kanalizacije u Novom Sadu“

Dr Nebojša Radović, dipl.inž.građ. (Srbija)
„Strateška analiza putne mreže Vojvodine primenom HDM-4 modela“

Branko Vučković, dipl.inž.građ.,
Prof. dr Mirjana Malešev, dipl.inž.građ.,
Prof. dr Vlastimir Radonjanin, dipl.inž.građ.,
Prof. dr Miroslava Radeka, dipl.inž.teh. (Srbija)

„Svojstva betona sa „zelenim“ cementima i mogućnost primene u savremenom građevinarstvu“

Cilj predavanja je upoznavanje stručne javnosti sa savremenim problemima i aktuelnim temama građevinarstva kod nas i u svetu.

Kotizacija po učesniku iznosi 4.000,00 din. i uključuje:

  • Učešće na konferenciji,
  • Zbornik radova i prateće materijale,
  • Učešće u manifestacijama,
  • Ulaznicu za veče građevinara.

Dodatne informacije možete dobiti na telefon 021/459-347 i 063/7754387, kontakt osoba Aleksandra Dmitrović, e-mail: [email protected]

Detaljnije informacije u vezi Konferencije možete pogledati ovde. 

Srodni tekstovi

PRIJAVI SE NA NEWSLETTER

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Ostavite odgovor

Obavezna polja *