Preuzmite besplatnu aplikaciju 360 VR Real Estate novosadske firme Case3D, stavite VR naočare na glavu i uživajte u realističnim prostorima. Kada biste mogli da prošetate i vidite stan pre nego što ga kupite, da li…