Kako biti siguran da će zvuk dopreti do svakog slušaoca? Saznajte i o čemu još treba voditi računa pri projektovanju ove zanimljive školjkaste strukture. Akustične ljuske su veoma upečatljive građevine…