Program Autodesk Quantity Takeoff, nezavisno od faze izrade projekta, od idejnog rešenja sve do faze organizacije građenja, omogućava brzu procenu utroška materijala. Autodesk Quantity Takeoff programom kreiraju se sinhronizovani, obimni…