Agencija za zaštitu životne sredine Sjedinjenih Američkih Država (EPA) dozvolila je da se azbest ponovo može koristiti za pravljenje materijala i proizvoda na osnovu „pojedinačnog upita“. Opasna supstanca, koja je…