Ako sazidate objekat od ovih cigli, one će okolni zagađeni vazduh očistiti poput usisivača.  Kao posledica velikih zagađenja u gradovima, grade se objekti koji pokušavaju na razne načine delimično očistiti vazduh iz…