Iako širom sveta važi za najpogodniji materijal za izgradnju, beton ipak ima i velikog uticaja na kvalitet i budućnost života na planeti. Najnovija istraživanja koja su sprovedena tokom poslednjih godina…