Iako smo do sada viđali samo prototipove, robotizovani zidari počinju sa osvajanjem gradilišta. Umetnička galerija od 200 kvadrata u Šangaju po projektu biroa Archi-Union Architects podignuta je uz pomoć robota koji je za zidanje koristio…