Kako se spaja drvena građa metalnim okovima? Evo detalja! U drvenim nosivim konstrukcijama važnu ulogu imaju metalni okovi koji služe za povezivanje drvenih elemenata. Ovakav sistem spajanja puno je povoljniji…