Čim smo kročili u knjižaru El Ateneo, klasična ornamentika enterijera nas je odmah očarala. Naravno, nismo mogli odoleti a da ne kupimo barem jednu knjigu… Jedna od obaveznih stanica na obilasku…