Za one koji smo i dalje tu, koji se svakodnevno borimo za neko kreativnije sutra, francuski sajt The Socialite Family može biti neiscrpan izvor inspiracije i motivacije da svoje stambene…