Ne bacajte stare krevete i sofe pored kontejnera jer ih gradska čistoća neće odneti. Saznajte kako se pravilno deponuje šut! Stiglo je proleće! Trava počinje da zeleni, drveće da lista,…