Draga Sonja, produžili smo ploču na spoljnoj terasi a ispod nje planiramo da izgradimo čekaonicu za ordinaciju. Sa gornje strane ploče trebamo da izvedemo hidroizolaciju. Problem je spoj dve ploče…