Kuća InstantSlide služi kao privremeni dom za radnike koji rade na terenu ali može poslužiti i kao odlična alternativa konvencionalnom tipu kuća. Pritisnite dugme na daljincu i podigne vam se…