Vlada Republike Srpske donela je odluku kojom korisnika sredstava za izgradnju prve faze izgradnje „Andrićgrada“ u Višegradu oslobađa primene Zakona o javnim nabavkama BiH Dopuna ranije odluke o davanju saglasnosti…