U mestu Risik na ostrvu Krk nikao je novi objekat odmah pored gumna – okruglog platoa omeđenog kamenim zidom koji je nekada bio važno mesto društvenog života zajednice. Kuća nazvana…