Struktura pobedničkog projekta odnosi se na modularno konceptuirane stambene jedinice koje se na jedan simbiotički način mogu povezati s prirodnim strukturama.  Javni svetski konkursi, bilo da su raspisani za potrebe…