Cena postavljanja pločica kreće se između 6 i 8 evra po kvadratnom metru a majstor Đura će vam u 10 koraka pokazati kako da sami postavite pločice na pravilan način….