Ministar infrastrukturu Milutin Mrkonjić kaže da očekuje da će biti ministar još dva mandata kako bi učestvovao u završetku izgradnje Koridora 10 i Koridora 11. „Pretpostavljam da će i predsednik…