Grad raspisuje konkurs za urbanističko-arhitektonsko rešenje za Blok 13 u kojem će biti i novo zdanje klasične muzike. Novo zdanje Filharmonije zidaće se na mestu nesuđenog muzeja revolucije, preko puta Parka…