Odmaralište koje se proteže duž gotovo pet kilometara obale Baltičkog mora, pretvara se u najduži hotel na svetu. Tri godine pre nemačkog napada na Poljsku 1939. godine, Hitler je naredio…