Onlajn 3D konfiguratori mogu da pomognu u prikazu svakog proizvoda kod kojeg je pogodno sagledati oblik i varijacije. Zato oni imaju velik potencijal za primenu u dizajnu, arhitekturi i građevinarstvu….