A ko drugi nego jedna kraljica imala je tu čast da prva povuče vodu za sobom. Napredak ljudske civilizacije ne meri se samo naučnim dostignućima, već i poboljšanjem kvaliteta života…