Neki jedu samo monohromatsku hranu, drugi projektuju u mraku, dok se treći druže s flašom. Svaki arhitekta ima neke svoje bubice… baš kao i svako od nas. Svi mi imamo različite…