Materijali

Kako izravnati podnu oblogu

Sika je izbacila novo video-uputstvo o koriŔćenju svod proizvoda SikaLevel 100. Na praktičnom primeru prikazan je kompletan postupak izravnavanja (nivelisanja) podne obloge, a u cilju obezbeđenja odgovarajuće podloge za keramičke,…