Ovaj hotel, smešten u srcu netaknute prirode, doživeo je potpunu transformaciju i u enterijeru ali i u eksterijeru. Hotel Plesnik nalazi se na izuzetnoj lokaciji, odnosno, u samom podnožju Logarske…