Evo još jednog primera Antigradnje kojeg nam donosi Ivan Grey sa Facebooka. Kako kaže Ivan u svom statusu, ovaj objekat sazidan je u Ripnju, mestu udaljenom oko 30 kilometara od glavnog…