Ergela i bolinica biće izgrađeni u okvoru neuropsihijatrijske klinike u Avalskoj; Render: Vemex Project
Novi objekti

Klinika u Ripnju dobija ergelu za lečenje dece hipoterapijom

Projektom je predviđena izgradnja zdravstvenog objekta za smeštaj i lečenje dece hipoterapijom sa 121 bolničkim krevetom.

Grad Beograd oglasio je javnu prezentaciju Urbanističkog projekta za izgradnju ergele za lečenje dece hipoterapijom, u okviru kompleksa neuropsihijatrijske klinike u Avalskoj ulici u Ripnju.

Nosilac izrade projekta je beogradsko Preduzeće za projektovanje, prostorno planiranje, istraživanje izvođenje radova i inženjering „Vemex Project” d.o.o, koje je zahtev podnelo u ime investitora – “NICCO” d.o.o. takođe iz Beograda.

Pročitajte još na Gradnja.rs:

Hipoterapija se dokazala kao neophodan korak u unapređenju zdravlja; Render: Vemex Project

Izvođenje u tri nezavisne faze

Projektom je predviđena rekonstrukcija i adaptacija postojećih objekata i izgradnja zdravstvenog objekta za smeštaj i lečenje dece hipoterapijom.

Planirana ergela obuhvata objekte za smeštaj i održavanje konja, teren za jahanje, zonu za šetnju konja u krug i otvoreni manjež.

Intervencije i izgradnja unutar kompleksa planirane su da se izvode u tri faze, dok će svaka faza predstavljati zaokruženu celinu i funkcionisaće nezavisno od ostalih faza.

Želja investitora je da napravi jedinstven kompleks u našoj zemlji; Render: Vemex Project

Od 1875. godine do danas hipoterapija se dokazala kao neophodan korak u unapređenju zdravlja.

Kako se navodi u dokumentaciji, želja investitora je da napravi jedinstven kompleks u našoj zemlji, centar za lečenje neuroloških oboljenja hipoterapijom.

Konji su se odavno koristili ne samo kao prevozno sredstvo, već i kao način za poboljšanje zdravlja i dobrobiti osoba s poteškoćama, kao i za ozdravljenje bolesnih ljudi. Hipoterapija je poseban vid fizioterapije na neurofiziološkoj osnovi, a izvodi je fizioterapeut s dodatnim obrazovanjem o neuromišićnim tehnikama i hipoterapiji – hipoterapeut.

Još 1875. godine francuski lekar Cassaign objavio je prvu studiju o jahanju kao terapijskoj metodi i zaključio da je ono korisno u lečenju nekih vrsta neuroloških poremećaja, za poboljšanje držanja, ravnoteže i kretanja, kao i poboljšanje psihološkog stanja. Od tada do današnjeg dana, hipoterapija se dokazala kao neophodan korak u unapređenju zdravlja.

Planirano je da se kompleks prostire na 11.709 kvadrata; Render: Vemex Project

Kompleks na preko 11.000 kvadrata

Prema projektu, prvom fazom biće obuhvaćena izgradnja manježa – arene, zatim administrativnog objekta spratnosti Po+P+1, štale sa toplom vezom u kojoj će moći da se smeste 24 grla, te objekta za šetnju konja, kao i pomoćnog objekta.

Drugom fazom predviđena je izgradnja bolnice za lečenje dece hipoterapijom, odnosno slobodnostojećeg objekta spratnosti Po+Su+P+1 i ukupne BGRP 3.047 m².

Kao treća faza je predviđeno investiciono i tekuće održavanje postojećeg objekta bolnice kojim se ona vraća u funkciju, a nakon svih intervencija ceo kompleks će imati ukupnu BGRP 11.709 m².

 

Na prizemlju i na spratu projektovane su bolničke sobe sa kupatilima, sa ukupnim kapacitetom od 121 ležaja.

Lokacija na kojoj je predviđena izgradnja bolnice nalazi se na parceli pravougaonog oblika. Teren je u padu u pravcu severoistok-jugozapad, sa visinskom razlikom od oko 5 metara na mestu gde je predviđen objekat.

Direktan pešački pristup objektu je u nivou prizemlja, iz novoprojektovane saobraćajnice na severoistočnoj strani objekta. Kolski pristup je obezbeđen sa jugozapadne strane u nivou podruma, koji je delom organizovan kao garaža sa 11 parking mesta, delom kao tehnička etaža.

U suterenu su predviđeni sadržaji namenjeni terapiji i ishrani korisnika bolnice, dok su na prizemlju i na spratu projektovane bolničke sobe sa kupatilima, sa ukupnim kapacitetom od 121 ležaja.

Uređenje zelenih površina

Zelene površine su projektovane u cilju ispunjavanja uslova za vrstu objekata koji se izgrađuju i adaptiraju, kao i na osnovu postojeće mikroklime i bioekološke osnove, a organizovane su u različitim formama i oblicima u zavisnosti od funkcije koju vrše na području kompleksa.

Uz obode parcele, kao i na glavnom ulazu zelene površine su linijske forme, s obzirom na to da treba da pruže zaštitnu funkciju od spoljašnjih uticaja, a u unutrašnjosti kompleksa su formirane u grupacijama kako bi obezbedile mesta za odmor i izdvojile različite podceline u okviru lokacije. Shodno tome, napravljena je kombinacija lišćarskog i četinarskog drveća, visokih i srednjih formi.

U dokumentaciji se napominje i da treba voditi računa prilikom izbora vrsta koje će po boji i formi, dužinom i različitim vegetacionim periodima postići pozitivan psihološki efekat kod korisnika bolnice. To bi značilo da se planiraju listopadne vrste sa svetlozelenim listovima, koje cvetaju, ili drveće i žbunje sa prepoznatljivim jesenjim koloritom u kombinaciji sa četinarskim vrstama kao što su bor ili smrča.

Izborom vrste zelenila treba postići pozitivan psihološki efekat kod korisnika bolnice; Render: Vemex Project

Na javnom uvidu do 10. maja

Javna prezentacija projekta obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u periodu od 28. aprila do 10. maja 2022. godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova.

Zainteresovani mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, najkasnije do 10. maja 2022. godine.

Izabrali smo za vas…

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

Ostavite odgovor

Obavezna polja *