Urbanistički projekat je na uvidu od 15. do 23. marta; Render: IBM Consult
Novi objekti

U kompleksu Univerzitetskog kliničkog centra planirana trospratna garaža

Ministarstvo zdravlja planira izgradnju garaže ukupne bruto površine 16.401,93 m2 i spratnosti P+3, sa 501 parking mestom i helidromom na krovu. 

Gradska uprava Beograda oglasila je javnu prezentaciju Urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju objekta garaže u kompleksu Univerzitetskog kliničkog centra Srbije u Beogradu

Nosilac izrade projekta je Društvo za konsalting, trgovinu, turizam i usluge IBM Consult d.o.o. iz Beograda, koje je zahtev za izradu podnelo Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, a u ime investitora – Republike Srbije, odnosno Ministarstva zdravlja.

Pročitajte još na Gradnja.rs:

Garaža će se graditi na novoformiranoj parceli u kompleksu KCS; Render: IBM Consult

Racionalnije korišćenje zemljišta

Urbanistički projekat se izrađuje na zahtev Investitora – Kliničkog centra Srbije, a za potrebe izgradnje objekta garaže ukupne bruto površine 16.401,93 m2 i spratnosti P+3, na novoformiranoj GP1, u kompleksu KCS.

Projektom je predviđena izgradnja objekta garaže u delu građevinske parcele između objekata Psihijatrijske klinike – Stacionar, Ginekološko-akušerske klinike i Hitne pomoći, radi prevazilaženja deficita površina za parkiranje i racionalnijeg korišćenja zemljišta unutar kompleksa.

GP1 predstavlja širi obuhvat urbanističkog projekta, dok je Područje detaljne razrade – odnosno zona intervencije površine od 11.352 m2 i obuhvata gabarit planirane garaže sa površinama obodnih trotoara, pristupnih saobraćajnica, pešačkih komunikacija i uređenog zelenila u granicama kompleksa.

Garaža je projektovana sa dva dvostruka ulaza i izlaza; Render: IBM Consult

Garaža spada u kategoriju velikih nadzemnih zatvorenih garaža, te je u skladu sa tim projektovana sa dva dvostruka ulaza i izlaza.

Garaža je po tipu nadzemna i namenjena je za parkiranje vozila na 5 nivoa, u objektu projektovane spratnosti Pr+3, sa helidromom na krovu.

Garaža spada u kategoriju velikih nadzemnih zatvorenih garaža, te je u skladu sa tim projektovana sa dva dvostruka ulaza i izlaza.

Pristup garaži se ostvaruje sa novoprojektovane dvosmerne saobraćajnice sa južne strane objekta, pozicija ulaza u garažu je nivelaciono usklađena sa niveletom saobraćajnice, dok se izlaz iz garaže ostvaruje rampama nagiba 4.30%.

Povećana iskorišćenost prostora

Garaža je pravougaona, okvirnih gabarita 34 m/99 m, dužom stranom orijentisana ka auto-putu.

Denivelisana je po dužini u skladu sa padom terena, te je na taj način olakšano manevrisanje i kretanje, skraćene su rampe i povećana je iskorišćenost prostora.

Polu-nivoima se pristupa preko dvostrukih naizmeničnih kolskih rampi sa prosečnim padom od 14% i 7,5% na mestima povezivanja sa međuspratnom konstrukcijom.

Pešačka komunikacija između polu-nivoa sa obavlja preko tri stepeništa, dok se pešačka vertikalna komunikacija u objektu ostvaruje preko 3 stepenišna jezgra i jednog jezgra sa liftom.

Fasadni zastori su predviđeni kao dinamična platna nepravilnog oblika sa ispunom od aluminijumskih cevastih profila.

Na severnoj fasadi projektovan je jedan teretni lift, u funkciji prevoza pacijenata i osoblja korisnika helidroma na krovu, a ova komunikacija nije namenjena korisnicima garaže već samo licima u slučaju medicinskih intervencija.

Sve nadzemne etaže su otvorene bez spoljnih zidova. Fasadni zastori su predviđeni kao dinamična platna nepravilnog oblika sa ispunom od aluminijumskih cevastih profila.

Etaža prizemlja je gabarita 3.294,77 m2 i na njoj su planirana 103 standardna parking mesta, od kojih je 16 za osobe sa invaliditetom.

Ukupno 501 parking mesto

Na etažama prvog, drugog i trećeg sprata planirano je po 112 standardnih parking mesta i po 12 za osobe sa invaliditetom, osim na drugom spratu gde ih projektovano 11.

Na nižoj etaži krova takođe je predviđeno parkiranje za još 62 vozila, te je tako ukupan broj predviđenih parking mesta 501, od kojih je 51 mesto predviđeno za osobe sa invaliditetom, odnosno više od 10%.

Pešačke veze se ostvaruju preko mreže trotoara od objekta garaže do postojeće saobraćajnice i dalje ka kompleksu ili preko novoprojektovane pešačke staze iz garaže ka glavnom objektu poliklinike.

Na nižoj etaži krova predviđeno je parkiranje za još 62 vozila; Render: IBM Consult

Na javnom uvidu do 23. marta

Javna prezentacija obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, od 15. do 23. marta 2022. godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova.

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, najkasnije do 23. marta 2022. godine.

Grafički prilozi

Izabrali smo za vas…

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

Ostavite odgovor

Obavezna polja *