Zahvaljujući Trussfabu, desktop 3D printeru i flaÅ”ama, svako može da kreira slobodnostojeću strukturu koja može da ponese težinu čoveka. Iako su 3D Å”tampa i digitalna fabrikacija postali opÅ”te prihvaćeni, njihova…