Saznajte kako se naši dizajneri enterijera nose s trendovima koji se diktiraju na popularnoj društvenoj mreži i kakve to zamke sa sobom nosi. Uticaj medija na dominantne stilove u enterijeru…